Monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Panny - Supraśl

Obiekty sakralne - Klasztory

Brak danych pogodowych

0.0 /5

Liczba ocen: 0

Monaster został ufundowany przez Aleksandra Chodkiewicza przed 1497. Początkowo jego siedzibą był Gródek. W 1501 rozpoczęto budowę kompleksu zabudowań monasterskich w Gródku, jednak kilka lat później zakonnicy przenieśli się w inne miejsce - na uroczysko Suchy Hrud w pobliżu dzisiejszego Supraśla. W 1510 w nowej siedzibie klasztoru rozpoczęto prace nad główną cerkwią – obronną świątynią pod wezwaniem Zwiastowania. Mnisi utrzymywali szerokie kontakty z innymi prawosławnymi wspólnotami monastycznymi na ziemiach ruskich i na Bałkanach, co sprawiło, że w XVI w. monaster w Supraślu stał się jednym z najważniejszych ośrodków prawosławnych w I Rzeczypospolitej. Zakonnicy zajmowali się także gromadzeniem i kopiowaniem ksiąg. Szczególnym kultem otaczana była w nim uważana za cudotwórczą Supraska Ikona Matki Bożej. Po zawarciu unii brzeskiej mnisi monasteru na czele z archimandrytą Hilarionem odmówili przyjęcia jej postanowień. Konflikt o przynależność jurysdykcyjną klasztoru trwał przez kilka dziesięcioleci. Ostatecznie dzięki wsparciu ktitorów monasteru i króla Zygmunta III Wazy monaster w 1635 ostatecznie przeszedł w ręce unitów i do 1824 był administrowany przez bazylianów. Zakon ten w znaczący sposób rozbudował kompleks budynków, zaś z inicjatywy unickiego metropolity kijowskiego Cypriana Żochowskiego rozpoczął w Supraślu działalność wydawniczą. W drukarni supraskiej powstała większość ksiąg liturgicznych na potrzeby Kościoła unickiego w Rzeczypospolitej, od XVIII w. drukowano w niej również dzieła świeckie. Po znalezieniu się Supraśla pod zaborem rosyjskim, w 1824, klasztor został przejęty przez Rosyjski Kościół Prawosławny. Prawosławny męski monaster funkcjonował do 1915, gdy mnisi udali się na bieżeństwo. W okresie międzywojennym zabudowania klasztoru należały do salezjanów. W 1944 wycofujący się Niemcy wysadzili w powietrze główną cerkiew monasterską. Po wojnie w obiektach klasztornych działała szkoła rolnicza, od lat 80. XX wieku zabudowania były stopniowo przekazywane Polskiemu Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu i remontowane. Zespół klasztorny mieści się przy ulicy Klasztornej 1. Jest to również siedziba Akademii Supraskiej oraz miejscowej parafii prawosławnej (w dekanacie Białystok). Na terenie monasteru znajduje się też Muzeum Ikon.

Komentarze

Brak wyników

Miejsca w pobliżu

Cerkiew pw. Świętych Niewiast Niosących Wonności  - Czarna Białostocka

Cerkiew pw. Świętych Niewiast Niosących Wonności - Czarna Białostocka

Kategoria: Cerkwie

Prawosławna cerkiew parafialna, należąca do dekanatu Białystok, diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Znajduje się przy ulicy Białostockiej 12, w dzielnicy...

Odległość:
10 km
Arboretum im. Powstańców 1863r. - Kopna Góra

Arboretum im. Powstańców 1863r. - Kopna Góra

Kategoria: Parki, ogrody, aleje

Przepiękne miejsce do spacerów.

Odległość:
11 km
Pałac Hasbacha - Białystok

Pałac Hasbacha - Białystok

Kategoria: Pałace

Rezydencja własności białostockiego fabrykanta Ervina Hasbacha, właściciela okolicznej tkalni. Pałacyk umiejscowiony w dzielnicy Dojlidy wybudowany został w latach 80. XIX w. Obecną formę przybrał w latach...

Odległość:
14 km
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki  - Białystok

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki - Białystok

Kategoria: Teatry

Teatr mieści się w zabytkowym budynku wybudowanym pod koniec lat 30. XX wieku (1933-1938) według projektu Jarosława Girina. Prezentuje styl modernistyczny. Jest najważniejszą placówką teatralną w Województwie...

Odległość:
15 km

Miejsca w pobliżu

Cerkiew pw. Świętych Niewiast Niosących Wonności  - Czarna Białostocka

Cerkiew pw. Świętych Niewiast Niosących Wonności - Czarna Białostocka

Kategoria: Cerkwie

Prawosławna cerkiew parafialna, należąca do dekanatu Białystok, diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Znajduje się przy ulicy Białostockiej 12, w dzielnicy...

Odległość:
10 km
Arboretum im. Powstańców 1863r. - Kopna Góra

Arboretum im. Powstańców 1863r. - Kopna Góra

Kategoria: Parki, ogrody, aleje

Przepiękne miejsce do spacerów.

Odległość:
11 km
Pałac Hasbacha - Białystok

Pałac Hasbacha - Białystok

Kategoria: Pałace

Rezydencja własności białostockiego fabrykanta Ervina Hasbacha, właściciela okolicznej tkalni. Pałacyk umiejscowiony w dzielnicy Dojlidy wybudowany został w latach 80. XIX w. Obecną formę przybrał w latach...

Odległość:
14 km
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki  - Białystok

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki - Białystok

Kategoria: Teatry

Teatr mieści się w zabytkowym budynku wybudowanym pod koniec lat 30. XX wieku (1933-1938) według projektu Jarosława Girina. Prezentuje styl modernistyczny. Jest najważniejszą placówką teatralną w Województwie...

Odległość:
15 km